LOTTE CARD

Tuyển dụng Đăng nhập Đăng ký English

Thẻ Doanh nghiệp Liên kết NHB - LOTTE Finance

Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp

Phí thường niên 200.000 VNĐ/Thẻ

Thẻ chính

200.000 VNĐ/Thẻ

  ※ Hoàn phí thường niên năm đầu tiên, khi có giao dịch chi tiêu trong vòng 90 ngày kể từ ngày phí thương niên được ghi nợ vào tài khoản Thẻ tín dụng của Khách hàng

Tích điểm

Chi tiêu nước ngoài


0.5%

Tích điểm

Chi tiêu trong nước


0.1%

Tích điểm

Lotte Members
Lên đến
1% L. Point

Tóm tắt Lợi ích Chính Lợi ích đặc biệt Tài liệu cần thiết Biểu phí và lãi suất
 • Lợi ích Chính

  • Tích điểm và hoàn tiền 0.5% mọi chi tiêu nước ngoài
  • Tích điểm và hoàn tiền 0.1 % mọi chi tiêu trong nước
  • Hoàn phí thường niên năm đầu tiên
  • Ưu đãi LOTTE Member
  • Ưu đãi từ tổ chức thẻ Visa
 • Lợi ích đặc biệt

  • Thoải mái tích và sử dụng điểm
  • Tận hưởng ưu đãi thành viên trong hệ thống LOTTE Member
  • Lotte Hotel/ Lotte Department: 1% L.Point
  • Lotteria/ Angel-in-us: giảm giá 10%
  • Lotte Cinema: 3-5% points Cinema + 1% L.Point
  • Lotte Observation Deck: giảm giá 30%
 • Tài liệu cần thiết

  • Điều kiện đăng ký thẻ
 • Biểu phí và lãi suất

  • Chi tiết biểu phí và lãi suất áp dụng đối với thẻ tín dụng LOTTE FINANCE
Tích điểm và hoàn tiền 0.5% mọi chi tiêu nước ngoài
Tích điểm và hoàn tiền 0.5% mọi chi tiêu nước ngoài
Tích điểm và hoàn tiền 0.1 % mọi chi tiêu trong nước
Tích điểm và hoàn tiền 0.1 % mọi chi tiêu trong nước
Hoàn phí thường niên năm đầu tiên
Hoàn phí thường niên năm đầu tiên
Ưu đãi LOTTE Member
Ưu đãi LOTTE Member
Ưu đãi từ tổ chức thẻ Visa
Ưu đãi từ tổ chức thẻ Visa
Thoải mái tích và sử dụng điểm
Thoải mái tích và sử dụng điểm
Tận hưởng ưu đãi thành viên trong hệ thống LOTTE Member
Tận hưởng ưu đãi thành viên trong hệ thống LOTTE Member
Lotte Hotel/ Lotte Department: 1% L.Point
Lotte Hotel/ Lotte Department: 1% L.Point
Lotteria/ Angel-in-us: giảm giá 10%
Lotteria/ Angel-in-us: giảm giá 10%
Lotte Cinema: 3-5% points Cinema + 1% L.Point
Lotte Cinema: 3-5% points Cinema + 1% L.Point
Lotte Observation Deck: giảm giá 30%
Lotte Observation Deck: giảm giá 30%
Điều kiện đăng ký thẻ
- Công ty, tổ chức, đơn vị đáp ứng các tiêu chí phát hành thẻ của LOTTE Finance
- Đơn đề nghị cấp thẻ kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng
- Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp
- CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo Pháp luật
- Và các giấy tờ khác theo quy định của LOTTE Finance

(*) Vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6866 để được hướng dẫn chi tiết
Chi tiết biểu phí và lãi suất áp dụng đối với thẻ tín dụng LOTTE FINANCE