LOTTE CARD

Tuyển dụng Đăng nhập Đăng ký English

Chính sách bảo mật thông tin

[Lotte Finance]

 

Nhng nguyên tc bo mt ca Lotte Finance

Toàn thể Ban Lãnh đạo và nhân viên Lotte Finance luôn luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách. Hoạt động của Lotte Finance được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng giữa Quý khách với chúng tôi. Lotte Finance hiểu rằng Quý khách cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho chúng tôi để thực hiện các giao dịch tại Lotte Finance, và chúng tôi cam kết sử dụng các thông tin này với ý thức trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi biết Quý khách mong muốn các thông tin tài chính cá nhân của mình được an toàn và bảo mật. Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là áp dụng các biện pháp bảo mật đặc biệt trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ để bảo đảm an toàn và giữ bí mật các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Nhằm bảo mật thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi, Lotte Finance luôn tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau:

 1. Chúng tôi chỉ yêu cầu Quý khách cung cấp những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết để chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu tài chính của Quý khách nhằm thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng.
 2. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng tốt hơn.
 3. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý khách đến các công ty thuộc Tập đoàn Lotte hoặc các đại lý của chúng tôi khi được pháp luật cho phép.
 4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi Quý khách đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu hoặc chúng tôi đã thông báo trước cho Quý khách.
 5. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chúng tôi chỉ thực hiện việc cung cấp này theo đúng quy định của pháp luật.
 6. Chúng tôi đặt mục tiêu lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách một cách chính xác và cập nhật.
 7. Chúng tôi duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi truy cập bất hợp pháp vào các thông tin cá nhân của Quý khách.
 8. Tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Lotte, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Quý khách được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

Bằng cách duy trì cam kết của chúng tôi đối với những nguyên tắc trên, Lotte Finance muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng mà Quý khách dành cho chúng tôi.

 

Thu thp thông tin cá nhân

Lotte Finance có thể thu thập các thông tin cá nhân của Quý khách từ các nguồn sau:

 • Thông tin ghi trên đơn đăng ký dịch vụ hoặc các chứng từ khác (các thông tin bao gồm tên, địa chỉ liên lạc, ...).
 • Thông tin từ các giao dịch và hoạt động tài khoản mà Quý khách thực hiện tại Lotte Finance ( thẻ tín dụng và các giao dịch khác).
 • Thông tin từ các tổ chức báo cáo, nghiên cứu người tiêu dùng.
 • Thông tin từ các nguồn khác nhằm xác minh lại thông tin do Quý khách cung cấp (nơi làm việc, quan hệ với ngân hàng hoặc tình trạng tín dụng, bảo hiểm tài sản, ...).
 • Hồ sơ để phân tích số lượng khách truy cập kênh trực tuyến và mẫu sử dụng chung sử dụng cookies.
 • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang web này và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại Lotte Finance).

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện. Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các cá nhân trên. Chúng tôi cũng có thể mời những cá nhân truy cập trang web này tham gia vào các nghiên cứu/khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác. Nếu Quý khách nhận được thư điện tử, tin nhắn sms, tin nhắn push hoặc thư khuyến mại trực tiếp qua đường bưu điện, Quý khách luôn có thể lựa chọn ngưng việc gửi thư này. Vào bất kỳ lúc nào Quý khách muốn chúng tôi ngưng gửi thư trực tiếp, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng. Chúng tôi sẽ thực hiện miễn phí yêu cầu của Quý khách và đảm bảo rằng Quý khách sẽ không nằm trong danh sách gửi thư khuyến mại tiếp thị trực tiếp trong tương lai.

 

S dng thông tin

Mục đích của Lotte Finance khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của Quý khách là để:

 • Hỗ trợ Lotte Finance phục vụ Quý khách cũng như xử lý các giao dịch của Quý khách tốt hơn.
 • Hỗ trợ Lotte Finance xác định khách hàng và bảo mật tốt hơn các thông tin cá nhân và thông tin tài chính của Quý khách.
 • Giúp Lotte Finance nắm bắt các nhu cầu tài chính của Quý khách nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính thiết thực cho Quý khách.
 • Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

 

Bo mt d liu

 1. Bảo mật dữ liệu là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Lotte Finance luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Quý khách được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ.  
 2. Toàn thể nhân viên Lotte Finance đều được phổ biến về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin Quý khách như Tôn chỉ hoạt động của công ty.
 3. Tại Lotte Finance, chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập thông tin khách hàng để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của Quý khách. Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng các quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Quý khách.
 4. Khu vực bảo mật của trang web hỗ trợ phương thức Secure SocketLayer (SSL) và công nghệ mã hoá 256 bits – chế độ mã hóa tiêu chuẩn trên Internet để bảo vệ dữ liệu. Khi Quý khách cung cấp những thông tin nhạy cảm như Thông tin tài chính, các dữ liệu này sẽ được mã hoá trước khi được gửi đi một cách an toàn trên Internet.
 5. Các máy chủ trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi “bức tường lửa” và hệ thống của chúng tôi được luôn được kiểm tra để phòng tránh sự truy cập không được ủy quyền.  Chúng tôi sẽ không gửi những thông tin cá nhân đến Quý khách bằng hình thức thư điện tử thông thường. Vì tính an toàn của hình thức thư điện tử thông thường không được đảm bảo, Quý khách chỉ nên gửi thư cho chúng tôi thông qua tiện ích kênh thư điện tử bảo mật trên kênh trực tuyến của chúng tôi.
 6. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Quý khách không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng Lotte Finance sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của pháp luật và quy định quản lý hiện hành tại Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân.
 7. Lotte Finance thường xuyên cập nhật để ứng dụng các tiến bộ mới nhất trong công nghệ bảo mật và mã hóa. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua mạng internet trên thực tế không thể có sự an toàn tuyệt đối. Vì vậy, dù Lotte Finance luôn cố gắng hết sức để bảo mật thông tin, chúng tôi cũng không thể chắc chắn hay bảo đảm mức an toàn tuyệt đối khi những thông tin khách hàng gửi tới. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi được Quý khách cung cấp đang trên đường truyền và những rủi ro phát sinh trong giai đoạn này sẽ do khách hàng chịu. Khi nhận được thông tin sự truyền tải từ  khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân đó trong hệ thống của chúng tôi. Khi khách hàng đóng tài khoản tại Lotte Finance hoặc không sử dụng dịch vụ này nữa, chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng triệt để những nguyên tắc bảo mật đối với thông tin cá nhân như đã trình bày ở trên.

 

Cam kết v bo mt

1.   Quý khách và Lotte Finance đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các giao dịch tránh khỏi những gian lận trực tuyến. Quý khách cam kết về việc các thông tin tài chính bao gồm Tên sử dụng và/hoặc Mật khẩu giao dịch của Quý khách sẽ không bị tổn hại bằng cách bảo đảm rằng:

- Quý khách không cố ý hoặc vô ý chia sẻ hoặc cung cấp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng những thông tin này một cách trái phép.

- Không chia sẻ hoặc cho phép người khác truy cập hoặc sử dụng Tên sử dụng và/hoặc mật khẩu của Quý khách.

- Chúng tôi nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo mật thông tin cho Quý khách.

2.   Quý khách nên bảo vệ Tên sử dụng và Mật khẩu giao dịch duy nhất của mình bằng cách bảo mật những thông tin này: Không bao giờ viết những thông tin này ra hoặc chia sẻ những thông tin này với người khác. Lotte Finance sẽ không bao giờ yêu cầu Quý khách cung cấp Mật Khẩu trong các kênh Trực Tuyến nhằm đảm bảo rằng Quý khách là người duy nhất nắm giữ thông tin này. Khi lần đầu tiên chọn Tên sử dụng và Mật khẩu, Quý khách không nên chọn những thông tin dễ xác định như ngày sinh nhật, số điện thoại hoặc một phần dễ phát hiện từ tên của Quý khách. Nếu Quý khách phát hiện Tên sử dụng và/hoặc mật khẩu của mình đã bị tiết lộ cho bên thứ ba, bị mất hoặc thất lạc và những giao dịch không được ủy quyền có thể được thực hiện, Quý khách có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

 

Bn quyn và thương hiu

Lotte Finance và các bên khác là chủ sở hữu của các thưong hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ hiển thị trên kênh thông tin điện tử này. Những người sử dụng không được phép sử dụng các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ này nếu không được Lotte Finance hoặc các bên khác đó cho phép bằng văn bản.

Mọi sự sao chép, thay đổi, lưu trữ, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này vì các mục đích thương mại hay công cộng nếu không được Lotte Finance cho phép bằng văn bản đều bị nghiêm cấm và không có giá trị sử dụng.

 

Không đm bo

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên kênh thông tin điện tử này của Lotte Finance đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và tài liệu này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng “như hiện thời” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi-rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

 

Các trang web liên kết

Lotte Finance và bất kỳ thành viên nào khác của tập đoàn Lotte không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến kênh thông tin điện tử này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

 

Thư đin t

Lotte Finance không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến Lotte Finance qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. Lotte Finance sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho Lotte Finance, hoặc nếu Lotte Finance gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ, Lotte Finance không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng kênh thông tin điện tử này.

 

Truyn ti qua Internet

Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. Lotte Finance không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của Lotte Finance gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư và giao dịch mà Quý khách gửi.

 

Đồng ý và thay đi đi vi Quy đnh v an ninh và bo mt thông tin cá nhân

Quý khách hiu rõ và đng ý rng vic Quý khách s dng dch v trực tuyến này của Lotte Finance đng nghĩa vi vic Quý khách chp thun các Điu khon và điu kin sử dụng dịch vụ cũng như Chính sách v bảo mật an ninh ca Lotte Finance. Đây là bn Chính sách bảo mật an ninh có hiu lc tại thời điểm hin hành ca Lotte Finance. Lotte Finance, ti bt k thi đim nào, có quyn sa đi bng cách công b mt Chính sách bảo mật an ninh mi trên kênh thông tin điện tử này ca Lotte Finance. Trường hp Quý khách có bt k thc mc nào, vui lòng liên h vi Lotte Finance hoc Trung tâm dch v khách hàng của Lotte Finance đ được h tr. Chúng tôi luôn mong mun cung cp cho Quý khách nhng sn phm và dch v có cht lượng tt nht.