LOTTE CARD

Tuyển dụng Đăng nhập Đăng ký English

Bước

1
Đăng ký phát hành thẻ tín dụng Đăng ký tư vấn phát hành thẻ tín dụng trực tuyến hoặc qua Call Center

Bước

2
Tư vấn phát hành thẻ tín dụng Để xác nhận nhân thân, nhân viên Call Center sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận ngày đến tư vấn

Bước

3
Điền Đơn yêu cầu cấp thẻ tín dụng Gặp nhân viên phụ trách thẻ, điền Đơn yêu cầu cấp thẻ tín dụng và cung cấp các giấy tờ cần thiết được yêu cầu

Bước

4
Xét duyệt cấp thẻ tín dụng Nhân viên thẩm định của LOTTE Finance sẽ đánh giá và xét duyệt khả năng tài chính để cấp thẻ tín dụng và hạn mức tín dụng dựa trên Đơn yêu cầu cấp thẻ tín dụng và các giấy tờ khác của bạn

Bước

5
Phát hành và giao thẻ tín dụng Thẻ tín dụng sẽ được cấp tùy thuộc vào kết quả được xác nhận bởi người xét duyệt cấp thẻ, và thẻ được cấp sẽ được gửi đến nơi mà quý khách yêu cầu