LOTTE CARD

Tuyển dụng Đăng nhập Đăng ký English
Cách thức thanh toán

• Nộp tiền mặt tại các điểm thu hộ của VNPOST hoặc PAYOO:
   Chủ thẻ có thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng bằng cách sử dụng dịch vụ thu hộ tại các bưu cục của VNPOST hoặc các cửa hàng tiện lợi có biểu tượng PAYOO từ 8h đến 17h các ngày làm việc trong tuần

• Thanh toán trực tuyến:
   Chủ thẻ có thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng thông qua website trực tuyến của Payoo bill.payoo.vn.
   Vui lòng truy cập www.lottefinance.vn để xem chi tiết hướng dẫn thanh toán.

• Thanh toán tự động:
   Chủ thẻ có thể yêu cầu thanh toán dư nợ bằng cách ghi nợ tự động tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Shinhan hoặc Vietcombank theo tỷ lệ đăng ký.

• Chuyển tiền đến mã thanh toán (Virtual Account):
   Chủ thẻ có thể chuyển tiền từ bất kỳ Ngân hàng nào đến mã thanh toán theo thông tin sau:
- Số tài khoản nhận tiền: Mã thanh toán (số Virtual Account)
- Tên người nhận: LOTTE TÊN KHÁCH HÀNG
- Ngân hàng nhận: NH TNHH MTV Woori Việt Nam